Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister? Açıklayınız.

 • Cevap: Güzel ahlak, insanın Allah’la, kendisiyle, diğer insanlarla ve çevresiyle olan ilişkilerinde uyumlu ve ölçülü davranmasıdır. İslam dini mensuplarının yani biz Müslümanların güzel ahlaklı olmasını ister. Çünkü güzel ahlak bireyi kötülüklerden sakındırır, iyilik ve faziletlere yöneltir; insana şeref ve onuruyla bağdaşır nitelikler kazandırır. Bireyi çevresiyle uyumlu bir insan haline getirir. Böyle kimseleri hem Allah, hem de insanlar sever ve saygı duyar. Böylece hem kendileri mutlu olurlar, hem de diğer insanların mutluluğuna katkıda bulunurlar.

2. Dinimizde övülen ahlaki tutum ve davranışlar hangileridir? Üç örnek veriniz.

 • Cevap: Anne babaya itaat etmek,
  Doğru sözlü olmak,
  Güvenilir olmak,
  Emanete hıyanetlik etmemek.

3. İnfak ne demektir? Açıklayınız.

 • Cevap: İnfak, sözlükte “bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek; malı veya parayı elden çıkarmak” anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ise, Allah’ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım etmesi demektir.

4. Adalete niçin önem verilmelidir? Anlatınız.

 • Cevap: Adalet, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk demektir. Bir toplumda her şeyden önce adalet hakim olmalıdır. Çünkü, Adaletin gerçekleştiği, hukukun hakim olduğu toplumlarda barış, huzur ve güven sağlanır. Herkes kendi hakkına razı olur, başkalarının hakkına da saygı gösterir. Adalete önem verilmeyen toplumlarda ise kötülük, zulüm ve haksızlıklar artar. Bu da toplumlarda kavgalara ve anlaşmazlıklara yol açar. Toplumda barış ve güven ortamının bozulmasına neden olur. Ayıca Rabbimiz ve dinimiz de adalete önem vermemizi ve her zaman adaletten yana olmamız gerektiğini bizlere emretmiştir. İşte bu yüzden adalete önem verilmelidir.

5. Müsamaha ve bağışlamanın toplumsal ilişkilere ne gibi olumlu katkıları vardır? Bilgi veriniz.

 • Cevap: Müsamaha ve bağışlama  yani hoşgörülü ve affedici olma toplumsal ilişkilere olumlu anlamda katkı sağlar. Hoşgörülü ve affedici olmak toplumda kardeşlik duygularının oluşmasına, sevgi, saygı ve dayanışmanın olmasını sağlar. Bu özellikteki insanların bulunduğu toplumlarda kin ve nefret azalır, bağışlama ve hoşgörü yaygınlaşır, barıştan yana bir yaşam sürülür.

6. Görgü kurallarına uymak niçin önemlidir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Görgü kurallarına uymak toplumda yer edinmek, insanlarla ilişkilerin olumlu yönde seyretmesi bakımından çok önemlidir. Görgü kurallarına uyan kimseler başkaları tarafından saygı görür sevilirler. Ancak gördü kurallarına uymayan kimseler insanlar tarafından dışlanır ve sevilmez. Görgü kurallarına uymak hem dini hemde ahlaki bir gerekliliktir. Görgü kurallarına uyulan toplumlardaki insanlar daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerler. Bu nedenle görgü kurallarına uyulması gerekir.

7. Savurganlığın kişiye ve topluma zararları nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Savurganlık hem birey hem de toplum açısından zararlı bir davranıştır. Savurganlık eden kişiler, sahip oldukları para, mal, zaman gibi imkanları sorumsuzca ve ölçüsüz biçimde kullanırlar. Harcamalarını denetim altına almaz, ihtiyaçlarından ve gereğinden fazla harcama yaparlar. Böyle kişiler lükse ve refaha düşkündürler. Sahip oldukları imkanların değerini bilmez, yoksul ve muhtaç durumda olanları düşünmezler. Savurgan kişiler imkanlarını bilinçli ve ölçülü kullanmadıkları için sahip oldukları şeyleri zamanla kaybedebilirler. Başkalarına muhtaç duruma düşüp yoksul hale gelebilirler.Savurganlık birey için olduğu gibi toplum için de çok zararlıdır. Çünkü bireyin sahip olduğu imkan ve zenginlikler, aynı zamanda topluma aittir. Bunun yanı sıra elektrik, su, doğal gaz gibi imkanları savurganca kullanan kişiler, kendilerine olduğu gibi topluma da zarar vermiş olurlar. Çünkü bu tür maddeler genellikle devletimiz tarafından yurt dışından satın alınmaktadır. İnsanlar bunları gereğinden fazla ve savurganca kullanırsa devletimiz ithalat için daha çok para ödemek zorunda kalır. Bu durum devletimizin eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda yeterli yatırım yapamamasına, vatandaşlarına kaliteli hizmet götürememesine yol açar. Ayrıca ülke ekonomisinin zayıflamasına neden olur. Ekonomisi güçlü olmayan ülkeler ise kalkınamaz ve gelişemez.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da övülen ahlaki davranışlardan biri değildir?
A) Adaletli olmak
B) Görgülü olmak
C) Bencil olmak
D) Alçak gönüllülük

 • Cevap: C

2. İslam dini insanların sahip olduğu nimet ve imkânların değerini bilmesini ister. Bunun için de insanı tutumlu olmaya yönlendirir.
Yukarıdaki bilgilere göre sahip olduğu imkânların değerini bilen insan hangi davranışı yapmaktan kaçınmalıdır?
A) Tevazu B) İsraf C) İnfak D) Erdem

 • Cevap: B

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olduğunu ifade etmek için kullanılır?
A) Allah Resulü
B) Âlemlere rahmet
C) Muhammedül Emîn
D) Son Peygamber

 • Cevap: C
Din Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap