Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı 

1. Kültür kavramının anlamını ansiklopedilerden veya internetten araştırıp öğreniniz.

 • Cevap: Kültür,tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütününe verilen addır.

2. Sözlükten motif, örf, âdet, laiklik kavramlarının anlamlarını bularak defterinize yazınız.

 • Cevap:Motif: Kendi başlarına bir bütün, bir birlik olan ve yan yana gelince bir bezek, süs oluşturan süsleme öğelerinden her biri.

  Örf: Yasalarla belirlenmemiş olmakla birlikte yasa değerinde olan, halkın kendiliğinden uyduğu, kural, ilke durumundaki gelenek.

  Adet: Bir topluluk içinde öteden beri uyulan ve uygulanan kural demektir.

  Laiklik: Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması demektir.

3. Yunus Emre’nin bir ilahisini bularak sınıfınızda okuyunuz.

 • Cevap:

ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen.
Mi’râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

4. Çevrenizde bulunan tarihî bir camiyi ziyaret ediniz. Bu caminin ne zaman yapıldığı ve mimari özellikleri hakkında bilgi edinip bunları arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: Muhteşem görüntüsü ve eşsiz sanat güzelliğiyle göz dolduran bir yapıdır. Istanbul’da bulunup Mimar Sinan tarafından yapılmış minare ve kubbeleri görkemli bir ve tam bir sanat eserini yansıtıyor insanlığa.

5. Atatürk’ün laiklikle ilgili bir sözünü bularak defterinize yazınız.

 • Cevap: Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.(Mustafa Kemal Atatürk)Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.(Mustafa Kemal Atatürk)
Din Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap