Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Meb Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafetin, kıyamete kadar Hz. Ali (r.a.) ve soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden siyasi mezhep, Şia’dır.
II. Önceleri Mutezile’ye mensup iken ayrılıp kendi itikadi mezhebini oluşturan din bilgini, İmam Eşarî’dir.
III. Fıkıh ilmindeki başarısı ve fıkhi meselelere sunduğu çözümlerle “İmam-ı Azam” ünvanım alan din bilgini İmam Mâturidî’dir.
IV. Hadis alanında yazılmış ilk eserlerden biri olan “Muvatta”nın yazarı İmam Şafî’dir.
11. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II B) I-III C) I-II-III D) I-II-IV E) I-III-IV

  • Cevap: A

12. İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tevhit konusunda mezhep imamları ortak görüşler ileri sürmüşlerdir.
B) İslam mezhepleri Kur’an-ı Kerim’in ilahi kitap olduğunu kabul etmişlerdir.
C) Allah’ın (c.c.) varlığının akılla bilinebileceği bütün mezhepler tarafından kabul edilmiştir.
D) İslam mezhepleri nübüvvetin gerçek olduğu konusunda ortak görüş belirtmişlerdir.
E) Ahirete imanın bir gereklilik olduğu İslam mezheplerince kabul edilmiştir.

  • Cevap: C

“İnsanın bakış açısı, sosyal hayatının kendine özgü yapısı içerisinde gelişir. Bireyin köyde veya şehirde yaşıyor oluşu, ekonomik farklılıklar, toplumsal refah düzeyi, afetler, savaş-barış ortamları toplumların dinî anlayışlarını etkiler.”
13. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların bakış açısı zamanla gelişebilir.
B) Ekonomik farklılıklar insanların yorumlarını etkiler.
C) İnsanların bakış açılarının birbirinden farklı olmasında bazı sebepler etkilidir.
D) Dinî anlayışlar hiç bir zaman insanların bulundukları ortama göre değişmez.
E) Toplumsal refah düzeyi insanların dinî anlayışlarını etkiler.

  • Cevap: D

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Din Kültürü Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!