Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Ata Yayıncılık’a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Hayâ imandandır.” (Buhari, İman, 16.) hadisiyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Haya, yapılması veya yapılmaması çirkin görünen ve ayıplanan şeylerden kişiyi uzak durduran bir duygudur. Bu da her hak sahibinin hakkını vermek anlamına gelir. Buna göre, kişinin Allah’a karşı, insanlara karşı, kendi nefsine karşı, meleklere karşı, hatta diğer varlıklara karşı da hayanın kullanım alanı ve farklı dereceleri vardır. O halde, haya Allah’ın bütün emir ve yasaklarına riayet etmeyi ön gören bir duygu olarak, gerçek anlamda kişide tahakkuk ederse, gideceği yer cennettir. Böyle bir duygu kalbi yumuşatan, incelten, yerine göre sızlatan bir özelliği vardır.

2. Peygamberimizin (s.a.v.) tevazusu nasıldı? Bir örnekle açıklayınız.

  • Cevap: Peygamberimiz (s.a.v) yüce makam ve mertebesine rağmen son derece mütevaziydi. Bu sebeple ayırım gözetmeden bütün hastaları ziyaret eder, bütün cenazelerde hazır bulunur, bütün davetleri kabul ederdi. Kendi ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamar, evdeki işlerde yardımcı olurdu. Her gördüğüne selam verir, herkesle ilgilenirdi..

3. Takva ne demektir? Peygamberimizin (s.a.v.) hayatından bir örnekle açıklayınız.

  • Cevap: Sözlükte “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek” anlamlarındaki vikāye masdarından türeyen takvâ kelimesini Seyyid Şerîf el-Cürcânî, “Allah’a itaat ederek azabından sakınmaktır, bu da ceza almayı haklı kılan davranışlardan nefsi korumak suretiyle gerçekleşir” şeklinde tarif eder. Takvâ ve kökün ittikā, takī, etkā, müttakī gibi diğer türevleri ve fiil şekilleri Kur’ân-ı Kerîm’de 285 yerde geçmektedir. Takvâ, kalbi mâsivâdan, yâni Allâh’tan uzaklaştıran her şeyden korumak sûretiyle cemâlî tecellîlerin mâkesi hâline gelmektir. Takvâ, mü’minin, Allâh’ın hıfz u emânına sığınarak, âhirette kendisine zarar ve elem verecek şeylerden titizlikle korunması ve günahlardan sakınarak sâlih amellere sarılmasıdır.

4. Allah’ın (c.c.) huzurunda olma bilinci ne demektir? Anlatınız.

  • Cevap: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, insan için sadece inanıp iman etmenin yeterli olmadığını, kişinin kendisini her vakit Allah’ın huzurunda hissederek yaşamasının en doğru yol olduğunu hatırlatmaktadır. Buna göre İnsan ruhen ve bedenen tam bir teslimiyetle Allah’a bağlanmalı ve daima bu şuurla hareket etmelidir. Kısacası ihsan, hayatımızda karşılaştığımız bütün meselelerde bir mümin sorumluluğu içerisinde hareket etmektir. İhsan, Müslümanın bütün söz ve işlerinde duyarlı davranmasıdır. Yapılan her işi sorumluluk bilinciyle güzel yapmaya çalışmak, iyilik hâli üzere olmak Müslüman için olmazsa olmaz bir değerdir.

5. Sabırlı olmak ne demektir? Sabrın insan hayatındaki önemini belirtiniz.

  • Cevap: İslam dini, insana sıkıntılar karşısında sabırlı davranmasını öğütler. Kur’an’da sıkıntılara karşı sabretmemiz tavsiye edilir. Hz. Peygamber de “Sabır, genişliğin, huzur ve rahatlığın anahtarıdır.” buyurarak sabrın önemini vurgulamıştır. Sabır insanın kızgınlık, öfke vb. davranışlarını kontrol edebilme becerisini geliştirir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bununla ilgili olarak “Güçlü kimse, güreşte başkalarını yenen değildir. Öfke ve kızgınlık anında kendine hakim olandır.” buyurmuştur. Bizler de başımıza gelen sıkıntılar karşısında yapabileceklerimizi yapmaya çalışmalı, Allah’a dua etmeli ve ona güvenmeliyiz. Gücümüzün yetmediği durumlarda Hz. Eyyüp gibi sabreden ve daima Allah’a yönelen kişiler olmalıyız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. “Eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin.” (Buhari, Edeb, 78.) Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmaktadır?
A) Adalet
B) Kader
C) Haya
D) Cömertlik
E) İman

  • Cevap: C

2. Sabırla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sabır, zorluk ve sıkıntılara göğüs germektir.
B) Sabır, iyi ve güzel şeyleri yapmak için kararlı olmaktır.
C) Sabır, hoşa gitmeyen olaylar ve nefse ağır gelen şeyler karşısında psikolojik açıdan dirençli olmaktır.
D) Sabır, ibadetlerde devamlılık göstermektir.
E) Sabır, haksızlıklara sabredip boyun eğmektir.

  • Cevap: E

3. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), “Allah’a yemin ederim ki, Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” (İbn Hişam, Siret-i Nebi, C. 1, s. 265.) sözü Peygamberimizin (s.a.v.) hangi yönünü göstermez?
A) Cesaret
B) Kararlılık
C) Sabır
D) Cömertlik
E) İhlas

  • Cevap: D

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) örnek alınmasının en doğru şeklidir?
A) Sadece onun gibi giyinmek
B) Sadece onun yediklerini yemek
C) Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket etmek
D) Sadece onun gibi oturmak
E) Yaşadığı yerleri ziyaret etmek

  • Cevap: C

10. Sınıf Ata Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Din Kültürü Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!