Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Tutku Yayıncılık‘a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk yılları hakkında kısaca bilgi veriniz.

 • Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Amine ile kaldı, 6 yaşında annesi Amine vefat etti. Daha sonra dedesinin yanında kaldı. 8 yaşında iken dedesi de vefat etti. Efendimiz, dedesinin vefatından sonra amcasının yanında kalmaya başladı.

2. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede dinî ve ahlaki durum nasıldı? Kısaca bilgi veriniz.

 • Cevap:

➜ İslâmiyet’ten önce Araplar kabileler halinde yaşarlardı.
➜ Hicaz ve Yemen bölgelerinde çöllerde çadır ve göçebe hayatı yaşıyorlardı.
➜ Kabileler arasındaki kan davalarından dolayı savaşlar olurdu.
➜ Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti ve bir takım heykellere ilâh diye taparlardı.
➜ İslâmiyet’ten önce Araplar koruma ve cesaret gibi iyi özelliklere sahiplerdi fakat soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayreti ile kan dökme gibi kötü adetleri de vardı.
➜ İslamiyet’ten önce Araplar köle ve kadınlara değer vermezlerdi.
➜ Erkekler istedikleri kadar kadınlara evlenebilirdi.
➜ Kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi.

3. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy nerede ve nasıl gelmiştir? Anlatınız.

 • Cevap: İlk vahiy Mekke yakınlarındaki Nur dağında bulunan Hira mağarasında 610 yılında, Cebrail (a.s) aracılığıyla gelmiştir.Hz. Peygamber 38 yaşına geldikten sonra Mekke Müşrik toplumunun pisliklerinden ve ahlaksızlıklarından uzak kalmak için belli zamanlarda (özellikle Ramazan aylarında ) Nur dağına çıkıyor ve Hira mağarasında tefekküre dalıyordu.Hz. Peygamber 610 yılının Ramazan ayında yine Hira mağarasında iken Rabbi O”na Cebrail (a.s) aracılığıyla Peygamberliğini müjdeledi. Cebrail (a.s) O”na „oku“ ile başlayan Alak suresinin ilk beş ayetini bildirdi. Bildirilen ayetlerin meali şöyledir.; „Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku; İnsana bilmediklerini öğreten kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

4. Hicret’in sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

➜ Mekkeli müşriklerin Müslümanları Mekke’de istememesi ve onlara zulmetmeye başlaması.
➜ Müslümanların dini yükümlülüklerini Mekke’de özgür bir şekilde yapamaması.
➜ Peygamber Efendimizin İslamiyet’i farklı yerlere yayma istediğinde olması.

5. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve Müslümanların müşriklerle mücadelesi hakkında kısaca bilgi veriniz.

 • Cevap: Bütün peygamberler insanları irşat vazifesi ile mükelleftirler. Onlar cihatlarını ilim ve hikmete bina etmişlerdir. Bütün himmet ve gayretleriyle insanların hidayetine çalışmışlardır. Bazı insanlar peygamberlerin bu vazifesine karşı çıkmışlardır. Onların semavi hakikatlerini inkar etmişlerdir. Tevhide ve İslam’a karşı çıkmışlardır. Onlara düşman kesilmişlerdir. Canlarına ve mallarına taarruz ederek kimisini şehid etmişlerdir. Böyle bir zulmet anında imanın irfanın merhametin hakikati olan peygamber efendimiz insaniyet semasına bir hidayet güneşi olarak doğdu. Allah’ın inayetine itimat ederek islamın binasının planını yaptı. Mekke de insanları fert fert irşat etmeye başladı. Yılmadı kapı kapı dolaştı. Onlara Allah’ın varlığını ve birliğini anlattı. Allah sevgisini korkusunu usulüyle yerleştirdi. Allah’ı sonsuz nimet ve ihsanlarına karşı nasıl şükür ve hamt edeceklerini talim etti. Artık peygamberimizin etrafında ihlas ve sadakatin sadakatin nimetine uruç etmiş bir fedakarlar ordusu teşekkül etmeye başlamıştır. Peygamberimiz hac zamanında Mekkeye gelen kabilelere İslam’ı anlatıyor hakk dininin onlar eliyle 4 bir yana ulaşması için çırpınıyordu. Müşrikler ise İslam’ın başka kanilelere ulaşmaması için ellerinden geleni yapıyorlardı.

6. Mekke’nin fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Kısaca bilgi veriniz.

 • Cevap: Mekke’nin Fethi, 11 Ocak 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih Hicri takvimde Hicret’in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir. Bir süre önce Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı.

7. Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Hutbesi’nde ne gibi konular üzerinde durmuştur? Söyleyiniz.

 • Cevap:

➜ Kadın haklarının korunması gerektiğinden bahseder.
➜ Faizin haram olduğundan bahseder.Zinanın haram olduğundan bahseder.
➜ Kur’an-ı Kerim’den ayrılmamaktan bahseder.
➜ Sünnetten ayrılmamaktan bahseder.
➜ Kan davası güdülmemesinden bahseder.
➜ Irkçılık yapılmamasından bahseder.
➜ Borçların ödenmesinden bahseder.
➜ Can, mal ve namus güvenliğinden bahseder.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. ……………………….., annesinin ölümünden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bakımını üstlenmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer, hangisiyle doğru bir şekilde tamamlanır?
A) Hz. Ömer (r.a.)
B) Hz. Ebû Bekir
C) Hz. Hamza (r.a.)
D) Abdülmuttalip

 • Cevap: D

2. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi yılda, hangi şehirde doğmuştur?
A) 615 – Medine
B) 610 – Mekke
C) 571 – Mekke
D) 622 – Medine

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Dönemi’nde gerçekleşmiştir?
A) Akabe Biatları
B) Hudeybiye Barış Antlaşması
C) Hz. Hamza’nın (r.a.) şehit edilmesi
D) Bedir Savaşı

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılan savaşlardan biridir?
A) Uhud Savaşı
B) Bedir Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Hayber Savaşı

 • Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?
A) Fâtıma
B) Abdullah
C) Kâsım
D) Hamza

 • Cevap: D

8. Sınıf Tutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Din Kültürü Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!