Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

“Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

  • Cevap: 

5. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitimde kullandığı terğib ve terhib arasındaki farkı kısaca açıklayınız.

  • Cevap: Terhib “dinin yanlış ve günah olarak nitelendirdiği söz ve davranışlardan sakındırmak”, terğib ise “doğru, faziletli kabul ettiği şeylere özendirip teşvik etmektir.” Peygamber Efendimiz tebliğ sürecinde insanın mizacındaki bu iki noktayı göz önüne alarak terğib ve terhibi beraber kullanmıştır.

6. Bir adamın Peygamberimize (s.a.v.) kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili sorduğu soruya, “Orası için ne hazırladın?” sorusuyla cevap vermesi Allah Resulü’nün (s.a.v.) eğitimde kullandığı hangi metotla açıklanır?

  • Cevap: Bu Dünya’nın bir sınav olduğu ve burada yaptıklarımızın, hazırlıklarımızın ahiret hayatını belirleyeceği vurgulanmıştır.

7. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarından nasihat ve vaazı kısaca açıklayınız.

  • Cevap: Allah Resulü (s.a.v.) kendini görevine adamıştır. Bir eğitimcide bulunması gereken nitelikler O’nda fazlasıyla vardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), insanlara devamlı ümit ve müjde vermiştir. İslam’ın müminlere cenneti kazandıracağını, onları cehennemden kurtaracağını ve daha önemlisi Allah’ın rahmetine kavuşturacağını anlatmıştır. En çetin dönemlerde müminlere ümit ve müjde vermiştir. Anlatacağı konuya dikkat çekmek, merak ve ilgi uyandırmak için soru sorardı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), geçmiş dönemlerde olan hadiseleri de hikaye etmiş ve bu suretle sahabe-i kirama ders vermiştir.

8. Peygamberimizin (s.a.v.) insanlar arası ilişkilerde yaptığı hangi çalışmalar onun hedef kitlesinin tüm insanlık olduğunun delilidir?

  • Cevap:

9. Hicretten önceki eğitim mekânlarını kısaca açıklayınız.

  • Cevap: Mahalle mektepleri ve Badiye (çöl) adında Arap dilinin öğretildiği yerler vardı.

10. Hz. Âişe’nin ilme katkısını bir örnekle açıklayınız.

  • Cevap

11. “Allah’ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olandır.” (Buhârî, Rikak,18) Hadis-i şerifi ile ilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Kısaca açıklayınız.

  • Cevap: İlim süreklilik arz eder ve her zaman öğrenmeye devam etmeliyiz.

12. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara davranışları nasıldı? Kısaca açıklayınız.

  • Cevap: Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, çocuklara dâima derin bir muhabbet gösterir; onları öper, okşar; mübârek parmaklarını tarak yaparak onların saçlarını düzeltirdi. Çocuklara muhabbet göstermeyenlerden hoşlanmaz; onları kabalık ve katılıkla nitelerdi.

13. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim mekânlarından biri olan Mescid-i Nebi’de ibadet dışında hangi faaliyetler yapılmaktaydı?

  • Cevap: Ayrıca Arap tarihi, ensâb ilmi, Câhiliye çağının içtimaî vaziyeti, örf ve âdetleri hakkında geniş bilgi sahibi idi. Şiir ve edebiyat ile tarih ve ensâbı, bu konularda ihtisas derecesinde bilgi sahibi olan babası Hz. Ebû Bekir’den öğrenmişti. Ahlâk ve davranışlarında olduğu gibi ilme merakı bakımından da babasına benzemişti. Hz. Peygamber’den aldığı feyiz sayesinde İslâm esaslarının en mümtaz öğreticisi oldu. Kur’ân-ı Kerîm’i tefsir etti. Sünnet-i nebeviyyeyi nakl ve şerhetmekle kalmadı, aynı zamanda onun doğru anlaşılması hususunda ilmî tenkit zihniyetini ortaya koydu. Rivayet ettiği hadislerin sebeb-i vürûdunu ve delâletlerini beyan eder, ayrıca Kur’an-ı Kerim’e muhalif bir unsur ihtiva edip etmemesi bakımından onları incelemeye tâbi tutar, bazı sahabilerin rivayet sırasında yaptıkları hataları düzeltirdi. Bir kısım hadislerin baş veya son taraflarının yahut esbâb-ı vürûdunun iyi bilinmemesinden kaynaklanan hataları düzeltirken “yanıldı”, “unuttu”, “hadisin baş tarafını nakletmeyip sonunu nakletti” gibi ifadeler kullanarak İslam dünyasında tenkit zihniyetinin gelişmesine öncülük etti.

11. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 66 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Din Kültürü Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!