Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Ata Yayıncılık’a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58

1. Tebliğ ne demektir? Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğini bir örnekle açıklayınız.

  • Cevap: İnsanları îmâna, hakka ve sâlih amellere davet etmek, kötülüklerden uzaklaşmalarına yardımcı olmak, en hayırlı vazifelerdendir. Zira bu, onları ebedî kurtuluşa çağırmak demektir.

2. Tebyin ne demektir? Peygamberimizin (s.a.v.) tebyin görevini anlatınız.

  • Cevap: Hz. Peygamberin, kendisine gelen vahyi insanlara açıklamasına tebyin adı verilir. Tebyin; beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir. Bütün peygamberler, söz ve davranışlarıyla bunu yerine getirmişlerdir.

3. Tilavet ne demektir? Peygamberimizin (s.a.v.) tilavetini, bir örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Tilavet; tabi olmak, peş peşe yapmak, geciktirmek, okumak ve manasını düşünmek anlamlarına gelir. Istılahta, Kur’ân’ı usulüne uygun olarak okumak demektir.

4. Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) Peygamberimizle (s.a.v.) olan arkadaşlık ilişkisi nasıldı? Belirtiniz.

  • Cevap: İslamiyet’ten önce de sık sık buluşur, Allah’ın birliği, Mekke müşriklerinin durumu ve ticaret gibi konularda müşavere ederlerdi. İkisi de cahiliye kültürüne karşıydılar, şiir yazmaz ve şiiri sevmezlerdi, daha ziyade tefekkür ederlerdi. Allah Resulü, birçok hususlarda onun görüşünü tercih ederdi. Umumi ve hususi olan önemli işlerde ashabıyla müşavere eden Peygamber Efendimiz, (sav) bazı hususlarda özellikle Ebu Bekir’e danışırdı. Araplar ona “Peygamber’in veziri” derlerdi.

5. Peygamberimiz (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.” (Buhari, Menakıb, 23.) hadisiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: Ahlakı güzel olan birisi asla kötülük yapmaz demi bu yüzden insanlara zarar vermedikleri için en hayırlımız en güzel ahlaklı olanımızdır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) görevlerinden biri değildir?
A) İnsanları uyarmak
B) Kur’an’ı açıklamak
C) İnsanları inanmaya zorlamak
D) Vahyi tebliğ etmek
E) İnsanlara örnek olmak

  • Cevap: C

2. “… Sana düşen ancak mesajı iletmek ve duyurmaktır. Hesabı görmek ise bize aittir.” (Ra’d suresi, 40. ayet.) ayetine göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevlerindendir?
A) Talim görevi
B) Teşri görevi
C) Tebliğ görevi
D) Tezkiye görevi
E) Temsil görevi

  • Cevap: C

3. Peygamberimizin (s.a.v.) diğer insanlardan ayrılan en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabırlı olması
B) Vahiy alması
C) Cesaretli olması
D) Emin olması
E) Doğru sözlü olması

  • Cevap: B

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) bizler gibi yer, içer; sevinir, üzülürdü.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) vahiy alırdı.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) hiçbir konuyu kendi görüşüne dayanarak açıklamazdı.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) arkadaşlarıyla istişare ederdi.
E) Hz. Muhammed (s.a.v.) ümmi idi.

  • Cevap: C

C. Aşağıdaki cümlelerin başına cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) Kur’an ayetlerini uygulamalı olarak açıklamıştır.
2. (Y) Kur’an’ı anlamak için Peygamberimizin (s.a.v.) açıklamalarını dikkate almamıza gerek yoktur.
3. (Y) Peygamberimizin (s.a.v.) insanüstü özellikleri vardır.
4. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) son peygamber olması nedeniyle tüm insanlığa gönderilmiştir.
5. (Y) Peygamberimizin teşri yani hüküm koymayetkisi yoktur.

10. Sınıf Ata Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Din Kültürü Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!